Lafarge bünyesindeki tüm dünya şirketlerinde uygulanan proje şirketimizde de hayata geçirilmiştir. Tüm şirket çalışanlarının birer “lider” olma yolunda ilerlemelerine öncülük yapması hedeflenen projeye katılım %100 olmuştur. Proje dört ana unsur üzerinde şekillenmiştir. Bunlar; Müşteri Odaklılık, Performans Kültürü İnşa Etmek, Daha Etkin Bir Organizasyon, Çalışanlarımız Geliştirmek’tir. Hedefimiz projenin sürekliliğini sağlamaktır.